Handelsbetingelser for creativewave.dk

CREATIVE WAVE ApS / Callesensgade 25 st. tv. / 6200 Aabenraa / CVR - 43214977 / Tlf - 31415832 / Mail - hej@creativewave.dk /

CREATIVE WAVE ApS forretningsbetingelser er gældende medmindre andet aftales skriftligt ved køb af vores ydelser eller services fra creativewave.dk.

Alle ydelser – herunder kurser, produkter, workshos, 1:1 sparring – bliver afholdt af creativewave.dk c/o Nikolai B. Laustsen. 

Fortrolighed

CREATIVE WAVE ApS behandler dine informationer vi kommer i besiddelse af i forbindelse med vores arbejdsopgaver og 1:1 sparringsforløb fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger eller andre informationer, vi måtte komme i besiddelse af med uvedkommende tredjepart. 


Vi tager forbehold at videregive dine oplysninger til tredjemand, som udfører opgaver for CREATIVE WAVE ApS, dog vil dette denne kun få adgang til de oplysninger og materiale, der er nødvendigt for at kunne varetage denne opgave. Tredjepart videregiver ikke nogen oplysninger til andre. 

 

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 

Følgende betalingsbetingelser vedrører marketing ydelser/hjælp, kurser, workshops og 1:1 sparringsforløb og andre services: 

Ved marketing ydelser/hjælp betales ½ af beløbet ved aftens indgåelse – medmindre andet er aftalt. Når CREATIVE WAVE ApS har leveret opgaven, betales det resterende beløb netto 8 dage. 

Kurser, workshops og 1:1 sparringsforløb betales beløbet ved aftens indgåelse – medmindre andet er aftalt. Tilmelding er bindende. Der er mulighed for ratebetaling, men dette aftales individuelt og vil fremgå af betalingsmulighederne. Dette er dog ligeledes bindende. 

Kurser, workshops & 1:1 sparringsforløb bliver afviklet på de oplyste tidspunkter. Skulle der forekomme ændringer bliver køberen orienteret minimum 24 timer forinden. Skulle ydelser bliver aflyst af CREATIVE WAVE ApS, vil køberen få det indbetalte beløb retur. 

Skulle tidspunktet på kurser, workshops og 1:1 sparringsforløb aflyses af CREATIVE WAVE ApS, vil dagen erstattet af en ny dato, som aftales nærmere med køber/deltagere. 

Hvis tidspunkter for sparringsforløb/ sessioner skal ændres, skal dette ske op til 24 timer forinden køberens aftale. Køber er selv ansvarlig for at møde op/ ringe på det aftalte tidspunkt. 

Rettigheder

CREATIVE WAVE ApS har alle rettigheder til trykt og digitalt materiale, som køberen stilles til rådighed i forbindelse med kurser, workshops, og 1:1 sparringsforløb og det indhold, der bliver produceret af marketing ydelser. 

Når virksomheder køber CREATIVE WAVE ApS’ ydelser opnås brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Ved kurser, workshops og 1:1 sparringsforløb er forbrugsretten personlig, og må kun anvendes til eget brug og må aldrig videregives eller udleveres til tredjepart – må kun bruges til det formål, som det er købt til (ikke kommercielt brug). 

Når virksomheder køber marketing ydelser/ hjælp, har de retten til skriftlig og digitalt materiale. Brugsretten er kommerciel og alt materiale som CREATIVE WAVE ApS leverer ifølge købet, kan anvendes af din virksomhed til kommerciel brug. 

Ansvar

CREATIVE WAVE ApS’ erstatningsansvar som måtte opstå i relation til vores ydelser, kurser, workshops, 1:1 sparringsforløb og marketing ydelser/ hjælp, er begrænset til direkte skade og tab. Beløbet vil dog ikke kunne overstige mere end 50% af det indbetalte beløb ekskl. moms. CREATIVE WAVE ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab – dette gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om CREATIVE WAVE ApS har handlet simpelt uagtsomt. 

Ændring af forretningsbetingelser

CREATIVE WAVE ApS har ret til, at foretage ændringer i forretningsbetingelser uden varsel. 

Få inspiration & hacks direkte i din indbakke.


  Telefon

  +45 31415832

  Adresse

  Callesensgade 25, 6200 Aabenraa

  Det koster ikke noget at spørge.
  Du kan altid skrive eller ringe til os.

  CREATIVE WAVE

  ©2022 - CREATIVE WAVE ApS - CVR: 43214977

  DanishEnglish